Intro flash

STANDEE X, GIÁ CHỮ X

Galaxy Corp là nhà nhập khẩu, phân phối các loại standee có kiểu dáng phong phú đáp ứng được nhiều nhu cầu của các nhà quảng cáo chuyên nghiệp được thành lập năm 2010. Chúng tôi đã được bàn hàng tin yêu và đồng hành.

Standee X Hà Nội

Giá chữ X Hà Nội

STANDEE X 0.6x1.6 (GX06)

Giá>10C: 45,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

31

STANDEE X 0.8x1.8 (GX08)

Giá>10C: 55,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

34

STANDEE X ĐIỀU CHỈNH KT BẰNG SẮT (GX-SDC)

Giá>10C: 85,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

26

STANDEE X CƯỜNG LỰC 0.8x1.8 (GX-CL08)

Giá>10C: 110,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

27

STANDEE X CƯỜNG LỰC 0.6x1.6 (GX-CL06)

Giá>10C: 100,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

26

KỆ ĐỂ ẢNH QUẢNG CÁO GẮN FOMEX

Giá>10C: 150,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

31

STANDEE CHỮ THẬP

Giá>10C: 200,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

26

STANDEE X CHẤT LƯỢNG CAO (GX-CLC)

Giá>10C: 250,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

33

STANDEE X ĐIỀU CHỈNH KT BẰNG NHÔM (GX-NDC)

Giá>10C: 120,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

26

STANDEE X MỸ THUẬT (GX-MT)

Giá>10C: 150,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

25

STANDEE X CẢN GIÓ(GX-CG)

Giá>10C: 400,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

28

STANDEE X MINI (GX-MN)

Giá>10C: 25,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

33

STANDEE HÌNH CUNG 2 MẶT SIZE 80 X 180CM

Giá>10C: 300,000 VND

Khuyến mại

Số lần mua

27